هر-عدد-مرغ-برای-چند-نفر-کباب-میشود

از bandweb، باند وب
پرش به: ناوبری، جستجو

- هر-عدد-مرغ-برای-چند-نفر-کباب-میشود.

...[ويرايش]

( هر-عدد-مرغ-برای-چند-نفر-کباب-میشود ) [ هر-عدد-مرغ-برای-چند-نفر-کباب-میشود ]